Privacyverklaring TC de Grensrijders


TC de Grensrijders is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://tcdegrensrijders.nl/
TCdeGrensrijders@hotmail.com


Persoonsgegevens:
TC de Grensrijders verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend:
 • Doordat u zichzelf aansluit bij onze vereniging.
 • Doordat u een wijziging van uw gegevens doorgeeft aan de vereniging (bijvoorbeeld een adreswijziging).
 • Doordat u zich als vrijwilliger bij de vereniging aanmeldt ter ondersteuning van verenigingsactiviteiten.
 • Doordat u deelneemt aan een activiteit welke georganiseerd wordt door de vereniging als lid, vrijwilliger of deelnemer.


 • Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:
  - Voor- en achternaam.
  - Adresgegevens.
  - Telefoonnummer.
  - E-mailadres.
  - Aanvangsdatum lidmaatschap.
  - Foto's van een activiteit georganiseerd door de vereniging welke geplaatst worden op de website.


  Met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken:
  TC de Grensrijders verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het verzenden van de contributie-nota, uitnodigingen, oproepen, mededelingen en rittenprogramma's.
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
  - U te informeren over wijzigingen binnen de vereniging.
  - Om post bij u thuis te bezorgen.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
  TC de Grensrijders bewaart uw persoonsgegevens enkel tijdens uw lidmaatschap. Bij beëindiging van lidmaatschap zal de vereniging uw persoonsgegevens verwijderen. Dit zal d.m.v. een e-mail aan u bevestigd worden door het bestuur.

  Delen van persoonsgegevens met derden:
  TC de Grensrijders verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend intern binnen de vereniging gebruiken om als vereniging, bestuur of eventuele werkgroep te kunnen functioneren.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen d.m.v. het sturen van een e-mail aan eerder genoemd e-mailadres. Indien u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen betekent dit automatisch dat u uw lidmaatschap beëindigt. Zonder het beheren van uw persoonsgegevens kan het bestuur u niet met het gewenste doel bedienen.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
  TC de Grensrijders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zijn dan ook een voorstander van de Europese verordening, ook wel bekend als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens, die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
  Copyright 2008 - 2024 | Design door: Jeroen Derksen